Правила клубу

КЛУБНІ ПРАВИЛА
1. Клубні картки та послуги
1.1. Терміни та поняття в цих Правилах Виконавець вживає в наступних значеннях.
1.1.1. Клубна картка – це пластикова картка (далі за текстом – «Клубна картка»), яка надається Клієнтові на підставі укладеного з Виконавцем Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг (далі за текстом – «Договір») та ідентифікує особу як Клієнта для проходу на територію фітнес клубу «Palestra» (далі за текстом – «Клуб») з метою споживання Послуг. Клубна картка є єдиною підставою пропуску Клієнта до Клубу.
1.2.Клієнт усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Клубу дані Правила підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема, але не виключно, Виконавець має право без погодження з Клієнтом вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються за Клубними картками, уточнювати та змінювати назву Клубних карток; вводити в дію інші форми відвідування Клубу. Клієнт погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного наказу Виконавцем. У випадку внесення змін до даних Правил, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Клієнта шляхом розміщення нової редакції Правил у Клубі, на офіційному сайті Клубу. Індивідуальне повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до даного Договору для вступу в силу змін до Правил не вимагається. Зміни до Правил вступають у силу з моменту прийняття відповідного наказу. Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.

2. Загальні правила
2.1. Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до типу Клубної картки:
- у будні дні - з 8:00 до 21:00;
- у вихідні та святкові дні (субота, неділя) - з 9:00 до 18:00.
2.2. Клієнт зобов’язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття Клубу або згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Клубної картки. Затримання Клієнта у Клубі понад 15 (п'ятнадцять) хвилин після його закриття розцінюється як додаткове перебування Клієнта у Клубі поза встановлений час та вважається додатковою Послугою та сплачується Клієнтом додатково.
2.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті (www.palestra.ua) або будь-яким іншим шляхом.
2.4. Надаючи Послуги, Виконавець забезпечує Клієнта власним та/або залученим кваліфікованим та професійним персоналом, окрім того, по мірі можливості, докладає максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу, виключно у межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.
2.5. Клубна картка пред’являється представнику адміністрації Клубу кожного разу, коли Клієнт відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Клієнта пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, представник Клубу має право вилучити таку Клубну картку до з’ясування усіх обставин. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення.
2.6. Перебуваючи на території Клубу, Клієнт повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Клієнт повинен залишати верхній одяг у гардеробі та перебувати в приміщеннях Клубу, окрім вхідної групи та рецепції, в змінному взутті або бахілах. Крім того, з метою забезпечення належного санітарного режиму, рівності та тактовності між Клієнтами Клієнту забороняється вживати принесені з собою їжу в приміщеннях Клубу.
2.7. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Клієнту категорично забороняється вчинення таких дій:
2.7.1. відео- та фотозйомка без погодження з адміністрацією Клубу;
2.7.2. перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад, власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання представників охорони Клубу відвідувач повинен пред'явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою збільшення мір безпеки відвідувачів та співробітників Клубу;
2.7.3. вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;
2.7.4. проносити в комерційних цілях в приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території Клубу;
2.7.5. несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного харчування, та/або біодобавок;
2.7.6. проносити на територію Клубу будь-яких тварин;
2.7.7. перебування Клієнта та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;
2.7.8. самостійно здійснювати та/або надавати іншим особам СПА- та інші косметичні процедури, до яких також відноситься: нанесення косметологічних засобів, використання ефірних масел, лікувальної грязі, будь-який масаж та інше;
2.7.9. проводити тренування інших відвідувачів Клубу;
2.7.10. вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
2.7.11. непристойна поведінка та жести;
2.7.12. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;
2.7.13. грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу;
2.7.14. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;
2.7.15. використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу.
2.8. У разі відсутності в Клубі послуг із забезпечення відвідувачів засобами особистої гігієни (мило, шампунь, гель та інше), Клієнту надається право приносити в Клуб та користуватись власними такими засобами.
2.9.Після завершення заняття відвідувачі Клубу повинні зібрати використовуване ними знаряддя та скласти в відведене для цього місце;
2.9.1.Відвідувачі Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Клубу;
2.9.2.Клуб (адміністрація Клубу) не несуть відповідальність у випадку нанесення шкоди здоров’ю відвідувача Клубу внаслідок порушення ним правил поведінки в Клубі.
2.9.3.Порядок проведення персональних тренувань з Тренером:
2.9.4.відвідувачам Клубу пропонуються персональні тренування за додаткову плату, встановлену згідно з Прейскурантом.;
2.9.5.відвідувачі мають право скасувати чи перенести персональне тренування, додаткову не пізніше, ніж за 3 (три) години до їх початку. У випадку несвоєчасного повідомлення про перенесення чи відміну тренування, додаткової послуги, грошова сума за персональне тренування, додаткову послугу не повертається, а тренування, додаткова послуга будуть вважатися такими, що були здійсненими та виконаними у повному обсязі;
2.9.6.скасування персонального тренування, додаткової послуги після початку заняття можливе лише у випадку погіршення самопочуття відвідувача протягом 10 (десяти) хвилин після початку тренування, додаткової послуг. У цьому випадку персональне тренування, додаткова послуга зберігається для відвідувача. У випадку відміни персонального тренування, додаткової послуги з іншої причини чи за спливом 10 (десяти) хвилин після початку тренування, додаткової послуги, дані послуги вважатимуться здійсненими у повному обсязі.
2.10. При необхідності, виключно з метою покращення комфорту відвідувачів Клубу, допускається введення нових пунктів до Правил, а також зміни вже існуючих.
2.11. Після закінчення занять Клієнт зобов’язаний звільнити шафку у роздягальні.
2.12. У разі виносу за територію Клубу ключа з нумерованим брелоком від шафки для переодягання, жетона або номерка від гардеробу, їх втрати або пошкодження, а також пошкодження рушника та/або будь-якого іншого інвентарю, Клієнт погоджується на списання суми відшкодування вартості втраченого або пошкодженого інвентарю Клуба у відповідності до тарифів, встановлених у Прейскуранті.
2.13. Виконавець не несу відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Клієнта чи осіб, за яких він відповідає. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.
2.14. Розклад роботи барів та окремих зон у Клубі може бути змінений Виконавцем.
3. Правила поведінки Клієнта на тренувальних територіях
3.1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу.
3.2. Користування засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.
3.3. Після тренування Клієнт зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження, які він використовував у процесі отримання Послуг.
3.4. Вправи з вільною вагою виконуються виключно з персональним Тренером або партнером.
3.5. При виборі занять Клієнт повинен керуватись рівнем власної підготовки.
3.6. Відвідування Клубу Клієнтом можливо тільки за умови відсутності у Клієнта заборгованості перед Виконавцем.
3.7. Обов’язковою умовою для відвідування Клубу є наявність особистої фотографії Клієнта, яка надається Клієнтом або може бути зроблена співробітниками Виконавця на момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Клієнта перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості Клієнта відвідувати Клуб.